Thẻ Giấy Dùng Cho Máy Chấm Công In Kim

Liên hệ 0915.747.135

Thẻ giấy dùng cho máy chấm công in kim các hãng Ronald Jack, Wise Eye, Mita, Gigata, Osin, Silicon hoặc các dòng máy chấm công khác trên thị trường.

Thẻ chấm công bằng giấy loại này là loại mỏng có khuyết lỗ ở dưới thẻ hoặc xéo góc dùng cho tất các các loại máy chấm công thẻ giấy in kim trên thi trường hiện nay.

Gọi lại cho tôi