Thẻ Giấy Dùng Cho Máy Chấm Công In Búa

Liên hệ 0915.747.135

Thẻ giấy dùng cho máy chấm công in búa các hãng Ronald Jack, Wise Eye, Mita, Gigata, Osin, Silicon hoặc các dòng máy chấm công khác trên thị trường.

Thẻ chấm công bằng giấy là loại dầy dùng cho tất các các loại máy chấm công thẻ giấy in búa trên thi trường hiện nay.

Gọi lại cho tôi