Tai Nghe Bộ Đàm

Liên hệ 0915.747.135

Sử dụng: tai nghe cho bộ đàm cầm tay cho các loại sau:
– Motorola GP328, GP338, GP3188, XirP3688, GP2000s, CP1660, CP1300, CP1100, MagOne A8..
– Kenwood TK-2107, TK-2207, TH-255A, TK-2000/3000, TK-2307/3307, TK-2407/3407.
– Icom IC-V8, IC-V82, IC-V80, IC-F3003/3002, IC-F4003/4002, IC-F14, IC-F1000/2000.
– HYT TC-500, TC-600, TC-508, TC-580, TC-518, TC-618, TC-700.
– Lisheng LS-5500, LS-7500, LS-8500, LS-950, LS-980.
– Baofeang: BF-668.
– YANTON: T-350, T-518, T-800.
– TID: TD-V5, TD-V30, TD-V90.

Mã: Tai Nghe Danh mục:
Gọi lại cho tôi