SƠN CHỐNG THẤM TRUNG GIAN CỐT VI SỢI ĐƠN PHẦN

Liên hệ 0915.747.135

Sử dụng SƠN CHỐNG THẤM TRUNG GIAN CỐT VI SỢI ĐƠN PHẦN Sản phẩm này chứa nhũ tương copolymer của ethyl vinyl acetate (EVA) với polymer chuyên dụng. Sơn nước chống thấm có độ bám dính tuyệt hảo với khả năng chống thấm siêu việt. Việc bổ sung các sợi này vào công thức chế tạo cũng giúp tăng cường độ bền, tăng khả năng chống nứt và chống thấm hiệu quả.

Gọi lại cho tôi