QUICSEAL 620 – KEO CHÀ RON HẠT MỊN

25,000 360,000 

QUICSEAL 620 là vữa màu có công thức đặc biệt bao gồm xi măng, chất độn chọn lọc, nhựa tổng hợp và phụ gia.

QUICSEAL 620 khi trộn với nước hoặc QUICSEAL 609 (LATEX) đóng rắn hình thành lớp vữa bền vững kháng nước. Có thể dùng cho khe rộng đến 3 mm.

Xóa
QUICSEAL 620 – KEO CHÀ RON HẠT MỊN
Gọi lại cho tôi