Quicseal 608 (Phụ Gia Cho Vữa Công Thức)

270,000 1,000,000 

QUICSEAL 608 (Phụ gia cho vữa công thức I) là phụ gia latex acrylic với công thức chuyên dụng để trộn vào xi măng và cát nhằm cải tiến chất lượng của vữa.
QUICSEAL 608 cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa. Sau khi đóng rắn, lớp vữa chống được nước, hoá chất nhẹ và ảnh hưởng thời tiết.
Xóa
Quicseal 608 (Phụ Gia Cho Vữa Công Thức)
Gọi lại cho tôi