Máy Đếm Tiền OUDIS-3019A

Liên hệ 0915.747.135

– Đếm tiền Polymer và Cotton USD & Euro.
– Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền.
– Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm.
– Tốc độ đếm nhanh 1100tờ/phút.
– Màn hình hiển thị số LCD lớn.
– Phạm vi số đếm 0 – 9999 có đồng hồ kéo dài.
– Tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.

Gọi lại cho tôi