Máy chấm công Vân tay và Thẻ từ Ronald Jack X88

3,000,000 

– Chấm công bằng vân tay, password
– Quản lý được 1500 vân tay, 1500 thẻ, Pass
– Bộ nhớ lưu 100,000 lần chấm công
– Thời gian quét vân tay: 1s
– Thông báo kết quả đọc vân tay đúng / sai bằng âm thanh.

Máy chấm công Vân tay và Thẻ từ Ronald Jack X88

3,000,000 

Gọi lại cho tôi