Dây Đấu Chuông Báo Giờ

Liên hệ 0915.747.135

Khi chọn phương pháp báo giờ bằng chuông điện 220V/AC, ngoài bộ điều khiển trung tâm RS – 2.10 hoặc MS – 2.10 (Loại này phát cả nhạc và chuông), chuông điện 220V/AC thì quý khách cần phải có dây dẫn điện để nối từ bộ điều khiển trung tâm đến các chuông điện.

Gọi lại cho tôi