Dây Cáp Mạng Bấm Sẵn Đầu (Tặng Đầu Nối Mạng)

60,000 180,000 

Dây Cáp Mạng Bấm Sẵn Đầu (Tặng Đầu Nối Mạng)
– Cáp truyền số liệu CAT 5E UTP được sử dụng để lắp đặt trong các tòa nhà, cao ốc, văn phòng, kết nối các hệ thống máy chủ, các thiết bị đầu cuối truyền tải lên đến 100 MHz (CAT 5E UTP).
– Cáp phù hợp với các yêu cầu ứng dụng truyền tải hiệu suất cao ở hiện tại và tương lai như: mạng Gigabit (Gigabit Ethernet), 100BASE-Tx, token ring, 150 Mbps ATM,
100 Mbps TP-PMD, ISDN, tín hiệu tương tự (Broadband, Baseband) và truyền tải hình ảnh kỹ thuật số và dịch vụ thoại Internet tương tự và kỹ thuật số (VoIP).

Xóa
Dây Cáp Mạng Bấm Sẵn Đầu (Tặng Đầu Nối Mạng)
Gọi lại cho tôi