Hướng Dẫn Thêm Camera Imou/KBone Từ Xa Về Đầu Ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

1. Xác Định IP camera và cài đặt vào phần mềm SmartPSS

Download phần mềm SmartPSS tại đây

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

 

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

 

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

2. Chuyển chuẩn nén về H264.

Đầu ghi Hikvision không hỗ trợ chuẩn H.265 hoặc H.264h của Dahua vì vậy chúng ta phải chuyển về H.264

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

 

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

 

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

3. Đặt IP camera về dạng IP tĩnh

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Xác định Safety Code trên tem được dán trên camera

Tải và cài đặt phần mềm Config Tools tại đây

Làm theo các bước

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

 

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

 

Trong ví dụ này mình đặt IP tĩnh cho camera là 192.168.1.101

4. Xác định Port cần mở.

Quay lại phần mềm SmartPSS.

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Có 3 port cần mở là: 37777, 1554, 8018.

5. Chỉnh lại thời gian.

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

6. Tạo tên miền cho camera

  • Đăng ký tài khoản trong Trang Web Noip.
  • Tạo tên miền cho camera trong trang Noip.
  • Mở port cho camera trong Modem: (thay 192.168.1.101 trong ví dụ nha)
  • Cài tên miền lên Modem: (Tên miền camera mình tạo trong bài viết này là hotrocamera80.ddns.net)

7. Add vào đầu ghi Hikvision từ xa.

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

 

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Kết quả nhận được

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

8. Add vào đầu ghi Dahua/ Kbvision từ xa

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

 

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

 

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Kết quả nhận được.

Hướng dẫn thêm camera Imou/KBone từ xa về đầu ghi Hikvision, Dahua, Kbvision

Nguồn Internet.

Gọi lại cho tôi